SECRETARIAAT: Schutsboom 17, 4847 HZ Teteringen, tel.06-53405093

E-mail rensaben45@hotmail.com  

KBO Bankrek.nr. NL98RABO 01509 94 893 

Voor al Uw vragen over KBO/SVT bv. activiteiten of aan melden als nieuw lid reageer dan via mail en klik dan op  rensaben45@hotmail.com                                                         

 

 

 

.