Waar komt het woorddeel ‘sjoel’ in ‘sjoelbak’ vandaan?

Sjoelbak is afkomstig van het Friese woord sjoeltafel. Dit was een lange tafel met aan de zijkanten opstaande randen en aan de achterkant een aantal vakjes waar men schijven in moest zien te schuiven om punten te verdienen. Later gebruikte men een losse bak die als men ging spelen op de tafel gelegd kon worden. Het eerste deel van het woord sjoeltafel is de stam van het Friese werkwoord sjoele of sjoelje dat ‘slepen, sloffen, schuifelen’ betekent. Het Nederlands gebruikte eerst het Friese woord sjoeltafel, maar paste dat later aan naar sjoelbak. Die vorm heeft het Fries vervolgens weer aan het Nederlands ontleend. Bij sjoelbak werd het werkwoord sjoelbakken ‘met de sjoelbak spelen’ gevormd, dat later werd verkort tot sjoelen. Ook het Friese sjoele heeft deze betekenis

Onze sjoelclub is voorzien van 6 nieuwe wedstrijd sjoelbakken. Dus kan er nu met gelijkwaardige sjoelbakken competitie gespeeld worden. Interesse, kom gerust eens een kijkje nemen of speel mee.

Ieder vrijdagmiddag van 14.00 -16.00 uur in ‘t Web